ASOCIAȚIA NEURO MOVE CMT ARE 3 DIRECȚII DE ACTIVITATE:

 1. LA NIVEL LOCAL: Servicii și activități oferite persoanelor cu dizabilități, voluntarilor și specialiștilor.
 2. LA NIVEL NAȚIONAL: Implicare activă în cadrul Alianțelor Naționale din care facem parte;  servicii și activități oferite persoanelor cu dizabilități, voluntarilor și specialiștilor din țară; activități de reprezentare, lobby și advocacy.
 3. LA NIVEL EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL: colaborări cu Organizații și Alianțe Europene sau Internaționale; facilitare a schimbului de experiență dintre specialiști; facilitare a participării pacienților la studii clinice Europene.

GRUPURI ȚINTĂ: 

 • persoane cu dizabilități (Charcot Marie Tooth și alte boli neuro-locomotorii)
 • voluntari
 • profesioniști care lucrează cu persoane cu dizabilități

TIPURI DE SERVICII OFERITE:

Pentru persoane cu dizabilități:

 1. Informare
 2. Mediere și reprezentare (ex: în fața angajatorilor, instituțiilor, etc)
 3. Consiliere juridică
 4. Consiliere psihologică individuală și de grup
 5. Consiliere vocațională, mediere pentru angajare, monitorizare și intervenții
 6. Facilitare acces diagnostic
 7. Facilitare acces dispozitive asistive
 8. Facilitare acces terapii și tratamente
 9. Programe de dezvoltare personală
 10. Evenimente culturale pentru persoane cu dizabilități

Pentru voluntari:

 1. Recrutare
 2. Formare (psihoeducație, consiliere psihologică individuală și de grup, supervizare)
 3. Facilitare schimburi de experiență, cu parteneri naționali și internaționali
 4. Cursuri de formare a voluntarilor pentru asistarea persoanelor cu dizabilități neuromusculare.

Pentru profesioniști:

 1. Informare
 2. Cursuri de specializare / aprofundare a cunoștințelor în domeniul dizabilității, cu precădere boli neuromusculare.
 3. Schimburi de experiență la nivel național și internațional

ALTE OBIECTIVE:

 1. Campanii de informare și de conștientizare cu privire la dizabilitate, la nivel local și național (în instituții de învățământ, companii, etc).
 2. Lărgirea echipei de lucru din cadrul Asociației, prin atragerea de specialiști și voluntari.
 3. Formarea continuă a specialiștilor din Asociație, prin participarea la diverse cursuri de formare, conferințe, mese rotunde, schimburi de bune practici, etc.
 4. Dezvoltarea unor parteneriate strategice cu instituții, companii sau alți actori implicați în procesul de management al dizabilității.
 5. Implementarea unor modele externe de bune practici în domeniul dizabilității, care se pliază și pe sistemul românesc.
 6. Activități de lobby și advocacy la nivel național și internațional.