COPAC – Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice

 

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), organizație ce reunește 18 alianțe și asociații naționale ale pacienților, are în vedere dobândirea statutului de partener de dialog cu drept de decizie în forurile legislative și administrative la nivel național și local (Comisiile de Sănătate Parlamentul și Guvernul României, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casele Județene de Asigurări de Sănătate, precum și în instituțiile cu regim special, spitalele care derulează programe naționale, etc.).

COPAC are ca obiectiv susținerea intereselor pacienților cu afecțiuni cronice în fața organelor abilitate ale statului, cu propuneri privind inițierea și/sau modificarea cadrului legislativ la nivel central și local urmărindu-se astfel:

  • asigurarea continuă și fără restricții financiare a medicamentelor și tratamentelor adecvate pacienților ce suferă de boli cronice;
  • eliminarea discriminărilor de la locul de muncă, școală, sprijinirea pentru păstrarea în comunitate a pacienților care suferă de boli cronice, precum și asigurarea dezvoltării educaționale și sociale a copiilor ce suferă de boli cronice;
  • lobby și advocacy pentru accesul la servicii psihologice, sociale și medicale de calitate
  • susținerea și promovarea îngrijirilor paliative la nivel instituțional
  • susținerea și asigurarea asistenței juridice în procesele de malpraxis și altele
  • susținerea de programe de prevenție și depistarea timpurie a bolilor cronice;

 

Printre obiectivele principale ale COPAC se numără îmbunătățirea accesului la informație a pacientului cu boli cronice, afilierea la organizații internaționale similar și monitorizarea implementării și derulării programelor naționale.

Viziunea COPAC este o lume cu o mişcare a pacienţilor puternică şi plină de influenţă, în care sistemele medicale şi sociale se bazează pe nevoile reale ale pacientţilor.

Din 2015, Radu Gănescu, președintele COPAC, este membru în conducerea European Patient Forum (Forumul European al Pacienților). Din 2018, ocupă funcția de Vicepreședinte EPF. 

 

Sursa: https://www.scoalapacientilor.ro/coalitia-organizatiilor-pacientilor-cu-afectiuni-cronice-din-romania/

https://www.copac.ro/